børns vilkår undersøgelse
Samfund

Undersøgelse: Kære forældre, sådan her skal I snakke med os

Af Sigrid Glavind 31. august 2023
De fleste børn og unge føler, de kan tale med deres forældre, når de er kede af det. Men halvdelen holder mange ting for sig selv, da de frygter forældrenes reaktion.

Du kender det nok. Selv om dine forældre selv har været unge engang, føles det måske som om, de har glemt, hvordan det var? Og det tyder faktisk på, at forældre kunne bruge et par gode råd fra deres børn.

En ny undersøgelse, lavet af Børns Vilkår med støtte fra Nordea-fonden, viser, at otte ud af 10 af børn og unge i 6.–9. klasse synes, deres forældre er gode at snakke med, når de har problemer.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse, som 1.568 elever i 6. og 9. klasse har besvaret, og derudover er der lavet over 100 interviews med børn og unge i 6. og 9. klasse. Du kan se hele undersøgelsen her.

Alligevel svarer over 57 %, af eleverne i 9. klasse, at der er ting, de ikke har lyst til at fortælle, fordi de er bange for at forældrene f.eks. bekymrer sig for meget, spørger for meget ind eller bliver sure. Ofte vil de unge gerne bare have, at forældrene lytter.

“De snakker nogle gange lidt ned til én, hvis man har gjort noget dumt. Så er de sådan; ‘ej, det kunne du jo godt have set, at det var en dum idé’. ‘Ja, det kan jeg godt se nu, men altså, nu er det ligesom too late, nu har jeg gjort det. Hvad fanden skal jeg gøre ved det?’”, fortæller Sofie, som går i 9. klasse, i undersøgelsen.

Sofie er ikke alene i den betragtning. Derfor er der i forlængelse af undersøgelsen, lavet mange gode råd til forældrene. Rådene kommer ikke fra de voksne eksperter og fagfolk, som man så ofte har set før. Nej, her kommer rådene fra dem, som nok er de største “eksperter” på området: nemlig de unge selv.

Børn og unge ønsker, forældrene sætter sig i deres sted:

 • Stil HV-spørgsmål; f.eks. ’hvordan har din dag været?’, ’hvorfor skete det?’, ’hvordan har du det med det?’ ’hvad føler du?’.
 • Interesser jer for, hvad der er tankerne bag vores handlinger.
 • Lad være med at være dømmende.
 • Find et sted med ro og lad os tale ud. Giv os rigtig god tid.
 • Hør efter og vent ikke bare på jeres tur til at tale.
 • Vent med at komme med løsningsforslag, indtil vi selv beder om det.

Børn og unge ønsker forældre, der laver meningsfulde og forståelige regler

 • Forventningsafstem og inddrag os i de regler, der bliver lavet.
 • Spørg; ’hvad synes du er fair’, og giv os og jer selv mulighed for at argumentere for vores sag.
 • Tænk over, hvorfor reglerne er der. Hvis I ikke kan argumentere for reglen, hvorfor skal den så være der?
 • Sæt jer i vores situation, og hvis der opstår konflikt, så forklar, hvorfor reglen er der.
 • Give some slack: Giv lov til at bryde reglen.

Børn og unge ønsker forældre, der har tillid til dem

 • Vis tillid indtil det modsatte er bevist. Giv plads til at lave fejl.
 • Giv os lov til at forklare os, før I blander jer.
 • Lad for alt i verden være med at dømme os. Så får vi ikke lyst til at snakke med jer igen.
 • Hvis vi bryder reglerne, så snak med os om, hvorfor det gik galt.
 • Kommunikér, at overholdelse af regler er en investering. Jo bedre vi kan overholde vores del af aftalen, jo mere tilbøjelige er I til at genforhandle reglerne.

Kilde: Børns Vilkår. Rådene er udarbejdet på den måde, at et ungeråd fra tre danske kommuner har lavet dem ud fra resultaterne fra undersøgelsen. Rådene er udarbejdet ved hjælp af workshops.

Undersøgelsen viste også, at …

 • 57 pct. af eleverne i 9. klasse svarer, at de er helt enige eller enige i, at der er ting, de ikke fortæller deres forældre, fordi forældrene tager det for alvorligt. F.eks. at de bekymrer sig for meget eller spørger for meget ind.

 • 20 pct. unge i 9. klasse er helt enige eller enige i, at de føler sig overvåget af deres forældre via telefonen gennem f.eks. appen ’Find’. Blandt 6. klasserne gælder det 14 pct.

 • 15 pct. i 6. klasse er helt uenige eller uenige i, at reglerne derhjemme er rimelige. Blandt 9. klasserne gælder det 10 pct.

 • I 2022 handlede 8.100 samtaler på BørneTelefonen og HØRT om emnet ’forholdet mellem barn og forælder’. Det svarer til 14,9 pct. af alle samtaler og er den hyppigste henvendelsesårsag.

 • Otte ud af ti børn i 6. og 9. klasse er enige eller meget enige i, at deres forældre er gode at tale med, når de er kede af det eller i dårligt humør. En tiendedel er ikke enige i det. Blandt børn og unge, som ikke oplever, at deres forældre er gode at tale med, har over halvdelen lav livstilfredshed.

Kilde: Børns Vilkår

Så hvis du føler, du gerne vil have bedre samtaler med dine forældre, kan du vise dem de gode råd, og snakke om, hvordan i kan bruge dem i jeres hverdag.

MestLæste