Kissing
Samfund

Mange unge mænd ved ikke, om de har fået samtykke til sex

Af Siri Franceschi 19. september 2023
Foto: Unsplash
40 procent af unge mænd mellem 16 og 20 år har svært ved at afgøre, om de har fået samtykke eller ej, hvis det ikke siges med ord.

Den 1. januar 2021 trådte Danmarks nye samtykkelov i kraft.

Loven har til formål at sikre voldtægtsofre en bedre retsbeskyttelse, da det nu er strafbart at have sex med en person, der ikke har givet sit samtykke.

Indtil videre har loven været en succes.

I marts slog Rigsadvokaten fast, at samtykkeloven fungerer efter hensigten, og at domstolene har taget samtykkebegrebet til sig, og i Justitsministeriets seneste offerundersøgelse fremgår det, at den ændrede lovgivning har medvirket til, at flere kvinder nu angiver, når de har været udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg.

Men der er stadig mange, som har svært ved at afgøre, om de har fået samtykke eller ej.

Det konkluderer Epinion i en ny undersøgelse, som de har foretaget for Det Kriminalpræventive Råd.

Undersøgelsen viser, at mere end hver tredje ung finder det unaturligt at spørge om samtykke til sex, og hele 40 procent af unge mænd mellem 16 og 20 år synes, at det er svært at afgøre, om de har fået samtykke eller ej, hvis det ikke udtrykkes verbalt.

Ifølge formand for Det Kriminalpræventive Råd, Erik Christensen, er det vigtigt, at vi bliver bedre til at kommunikere om samtykke til sex, da han mener, det “forhåbentlig kan forebygge en del overgreb”.

Mange unge efterspørger mere viden om sex og samtykke, viser undersøgelsen, og derfor bør obligatorisk seksualundervisning udbredes til alle ungdomsuddannelser, siger Erik Christensen.

14.000 kvinder bliver årligt udsat for voldtægt i Danmark, det viser den seneste offerundersøgelse fra 2022. Ifølge Det Kriminalpræventive Råd sker 67 procent af voldtægterne eller voldtægtsforsøgene i et privat hjem.

Artiklen blev første gang bragt på femina update. Dette er en redigeret version.

Læs mere om

MestLæste