Når du er færdig med folkeskolen, skal du vælge hvilken vej, du har lyst til at gå. En af de veje er det almene gymnasium (STX), som tager tre år og giver dig adgang til universitet og andre videregående uddannelser. Vi har samlet alt det, du skal vide om gymnasiet herunder.

Tag testen: Hvad skal du efter 9. klasse?
 

Undervisningen i gymnasiet

Der er ikke den store forskel fra den undervisning, du kender i folkeskolen, til den du får i gymnasiet. Tavleundervisning, selvstændigt arbejde og gruppearbejde er nemlig det mest normale. Gymnasiet skiller sig dog lidt ud fra folkeskolen ved, at du i løbet af de tre år får større opgaver, der både skal løses i gruppe og på egen hånd. Du får fri i imellem en og to uger til at skrive opgaverne derhjemme - men det er kun en enkelt gang om året.
 

Fag du skal have i gymnasiet

I gymnasiet er der en del fag, du ikke kan komme udenom. Det gælder for dansk, engelsk, idræt, historie, matematik, samfundsfag, oldtidskundskab, fysik, religion, et andet fremmedsprog (for eksempel tysk, fransk eller spansk), og to fag af enten biologi, kemi og naturgeografi.
Desuden skal du vælge et kunstnerisk fag, der enten kan være billedkunst, dramatik, mediefag eller musik.

Tag testen: Hvilken tv-skole skal du gå på?

 

Niveauer i gymnasiet

Du har måske lagt mærke til, at der står "C-niveau", "B-niveau" og "A-niveau" ud fra de fag, du kan få i gymnasiet. Bogstaverne viser, hvilket niveau faget er på, hvor A er det højeste og C det mindste. Samtidigt dækker det over, hvor mange år du skal have faget. Et C-niveaus fag tager et år, mens et fag på A-niveau varer alle tre år i gymnasiet.

 

Studieretning

Når du skal søge ind på gymnasiet, skal du vælge en studieretning. I den indgår der tre fag, der er de overordnede fag for din uddannelse. Hvert gymnasium har forskellige studieretninger, og det er her, du skal beslutte, om du bedst kan lide samfundsfag, matematik, musik eller biologiske fag. Du kan ikke skifte studieretning senere, medmindre du vil skifte klasse. Hvis du allerede ved, hvad du vil efter gymnasiet, kan det være en god idé at tjekke, om den uddannelse kræver et eller flere fag på et vis niveau, og vælge studieretningen ud fra det.
 

Dagene

Der er meget hjemmearbejde i gymnasiet, og du har også lange dage på skolen. De består tit af otte timer (ca 8:00-16:00), men det er lidt forskelligt fra studieretning til studieretning, hvilke år der er de letteste og sværeste. Du kommer også til at få fri tidligere end det, og hvis din lærer er syg, får du ikke vikar - men fri.
 

Eksamen

Du skal til eksamen alle tre år på gymnasiet, men det er forskelligt hvor mange fag - og hvilke - du skal op i. De bliver nemlig først trukket ud til sidst på året, hvor du får det af vide. Eksamen i gymnasiet foregår i store træk ligesom i folkeskolen.

Læs også: 10 sange, du kan høre på vej til skole
 

Efter gymnasiet

At blive student på gymnasiet betyder ikke, at du kan vælge lige den uddannelse, du vil. Der er nemlig adgangskrav på alle videregående uddannelser, som for eksempel et højt samlet gennemsnit af dine karakterer, eller et enkelt fag med en høj karakter - så husk at gør dig umage i det hele!

15 fede skoletasker