Røgen fra en vandpibe er mindre stærk og varm, og kan have forskellige dufte og smagsstoffer. Derfor kan man hurtigt vænne sig til at få røg ned i lungerne - og det gør det lettere at springe fra at ryge vandpibe til at ryge almindelige cigaretter.

Mange unge tror, det er helt ufarligt at ryge vandpibe, fordi de ikke kender konsekvenserne ved det. Vandpiben er nemlig i de seneste år blevet en farlig dille, og det er vigtigt at huske på, at det altså stadig er både sundhedsskadeligt og afhængighedsdannende.

Vandpiberygning har mange negative sider og kan - ligesom cigaretrygning - øge risikoen for kræft og give nedsat lungefunktion.

Der findes mange forskellige former for tobak og flere forskellige slags vandpiber - derfor varierer indholdet af nikotin, tjære, kulilte og andre stoffer i røgen. Kroppen bliver især påvirket af nikotinen, som er med til at gøre rygeren afhængig.

Hvis man vil være sund og rask, er der derfor kun én ting at gøre, og det er at holde sig helt fra cigaretter og vandpibe - og alle andre rygeformer.

Hvis man allerede er ryger, vil et hurtigt rygestop nedsætte risikoen for hjerte-kar-sygdomme, og med tiden vil risikoen for kræft blive mindre og mindre.

En ny undersøgelse viser, hveranden ung mellem 15 og 19 år har prøvet at ryge vandpibe.