Skriv til redaktionen: Du kan skrive til Vi Unges redaktion på redaktionen@viunge.dk. Husk, at skrive, hvad du sender din mail til i emnefeltet. For eksempel: "Beautybox", "Ud med sproget" osv.

Skriv til brevkassen: Hvis du har et spørgsmål til brevkassen, skal du skrive til brevkassen@viunge.dk. Skriv krop, følelser eller sex i emnefeltet.

Abonnement: Hvis du har et spørgsmål angående abonnement, kan du skrive til abo.postbox@aller.dk. Hvis du allerede er abonnent skal du huske at oplyse dit kundenummer eller dit fulde navn og adresse.

Du kan også skrive direkte til os på redaktionen ved at gå ind under den enkelte person her!